M, SD, KD och L är överens om kraftigt höjda pensioner

M, SD, KD och L är överens om att göra den största förstärkningen av pensionerna sedan pensionssystemet infördes. I höst höjs ersättningen till pensionärerna som har det sämst ställt med 1000 kronor i månaden. Därefter sänks skatten på pension med ytterligare 6 miljarder och vi inför en ny gas i pensionssystemet – som ger mer pengar till pensionärerna när Sveriges ekonomi är god.

Sveriges pensionärer ska få mer i plånböckerna. Därför stoppar nu M, SD, KD och L regeringens hårt kritiserade förslag om stärkt garantitillägg, det så kallade ”Nooshi-tillägget”. Det förslaget innebär bara stärkta pensioner för 2,3 miljoner pensionärer. Det är varken rätt eller rättvist.

Alla Sveriges pensionärer förtjänar höjda pensioner. M, SD, KD och L går nu fram med tre reformer på ett bättre och mer kraftfullt sätt kommer att stärka pensionärernas ekonomi:

Höjd ersättning till de sämst ställda pensionärerna – redan i höst får de 1000 kronor mer i plånboken.
Sänt skatt på pension med ytterligare 6 miljarder
Inför en ”gas” i pensionssystemet som ger högre pensioner när Sveriges ekonomi är god.
Förslagen innebär 1000 kronor mer i månaden för en ensamstående garantipensionär och 400 kronor i månaden för en genomsnittlig pensionär

Vi vill höja grundskyddet i pensionssystemet

M, SD, KD och L föreslår en höjning av garantipensionen med 600 kronor per månad, för alla med en allmän pension under 14 000 kronor i månaden. Vi föreslår också en höjning av konsumtionsstödet i bostadstillägget med 350 kronor för ensamboende, 175 kronor för sammanboende. Dessa höjningar ska genomföras i oktober i år.

Vi vill sänka skatten för pensionärer

Våra fyra partier vill sänka skatten för alla pensionärer, och med 200 kronor per månad för de med en total pension på över 14 000 kronor per månad från den första januari 2023.

Vi vill införa en gas i pensionssystemet

I dag är det samlade överskottet i pensionssystemet 1 200 miljarder kronor. Prognoser pekar på att överskottet kommer att växa framöver. I dag finns det en ”broms” i pensionssystemet som sparar pengar i pensionssystemet om tillgångarna är för låga på grund av dåliga ekonomiska tider. Men trots flera förslag från tidigare utredningar finns det ingen ”gas” i pensionssystemet som ökar pensionerna i goda ekonomiska tider.

M, SD, KD och L föreslår att en gas i pensionssystemet införs så snart som möjligt. ”Gasen” aktiveras när tillgångarna i pensionssystemet är 10 procent högre än skulderna och skulle innebära flera hundra kronor i månaden för en pensionär med en vanlig pension.