Moderaterna vill verka för att Härnösand åter blir en framgångsrik skolkommun – för detta behövs ett starkt science center – Technichus.

Technichus har en stor potential och har utvecklats på många sätt, men kan ytterligare utveckla verksamheten med Region Västernorrland och dess kommuner.
Vi Moderater värnar om Technichus och vi vill tillsammans med övriga kommuner i länet utveckla vårt science center.

Moderaterna vill:

– att Technichus fortsätter att ha ett gott samarbete med lokala hantverksföreningen, näringslivet, andra kommunala bolag och Mittuniversitetet
– att Technichus ska kunna ytterligare stärka kontakter med andra aktörer, utveckla samarbetet regionalt och nationellt och utöka antalet skolbesök från hela länet
– att Technichus ska bli ett starkt varumärke även utanför vår region
– att Technichus och dess styrelse stöds och stöttas i fortsatt utvecklingsarbete