Det finns fortfarande mycket kvar att göra för att nå ett jämställt samhälle. Moderaterna i Härnösand vill öka jämställdheten för att få en bättre kommun att leva och bo i. Vi ska vara ett föredöme för andra kommuner och öka förutsättningar för allas lika värde.

En avgörande förutsättning för kvinnors egenmakt och oberoende är ekonomisk självständighet. Kvinnor arbetar och tjänar fortfarande mindre än män, har lägre pensioner och startar företag i mindre utsträckning.

Att kvinnor inte investerar, äger, startar och driver företag påverkar vår ekonomi negativt. För enskilda kvinnor är ett jämställt samhälle med lika möjlighet till företagande ytterst en fråga om frihet. Jämställdheten är inte endast viktig för att kvinnors självständighet och frihet. Ökad jämställdhet leder även till ökat välstånd.
I dag utmanas jämställdheten i Sverige i hög grad av ett omfattande utanförskap. Och när möjligheterna till jobb och egen försörjning är för få, riskerar också jämställdheten att minska. Det syns inte minst i hur utrikes födda kvinnor lämnas utanför. Nyanlända kvinnors ekonomiska utbyte av att gå från bidrag till arbete samt att gå upp i arbetstid är generellt lägre än mäns.

En annan aspekt är även att var tredje kvinna är otrygg under kvällarna utomhus i sitt eget bostadsområde. För få sexualbrott utreds och klaras upp. Brottsoffren får inte det stöd som de behöver. Hederskulturer har tagit sig uttryck i ett utbrett förtryck i form av kvinnofientliga traditioner och strukturer som aldrig kan accepteras i ett jämställt samhälle.

Moderaterna vill:

– att det införs kartläggning av löneskillnader mellan män och kvinnor inom kommunens verksamheter
– att det eftersträvas en jämn könsfördelning i de kommunala bolagens styrelser och kommunens nämnder
– att det finns en tydlig struktur för jämställdhetsarbetet i Härnösands kommun
– att utbildning och information till våra kommuninvånare om Starta eget företag ska ske i större utsträckning
– att kommunen samarbetar med företagarna i Härnösand för att få ut de arbetslösa i samhället