Vi är fast övertygade om att Härnösand är en fantastisk plats att bo och verka på. Staden ska präglas av företagsamhet, jämlikhet och social rörlighet där varje individ får en chans att forma sitt eget liv. Vi vill förbättra integrationen och ta krafttag mot kriminaliteten. Vi tror att alla människor av egen kraft kan skapa ett gott liv, tillsammans med andra. Att vi både har en moralisk skyldighet att ta fullt ansvar för våra egna liv – och bry oss om andras.

Härnösand är fantastiskt, men det finns också stora problem här. Vi vågar se och ta problemen på allvar och hittar lösningar som fungerar. Vi har respekt för det som är bra och vi tänker ut lösningar på det som kan bli bättre. Vi är med hela vägen från idé till verklighet.

Våra värderingar handlar om både individuell frihet och kollektivt ansvar. Frihet, oberoende och självständighet börjar med en egen inkomst. Därför måste det alltid löna sig bättre att jobba än att leva på bidrag. Företagare måste alltid uppskattas mer än de beskattas och frihet och äganderätt måste försvaras. Vi värnar om välfärdens kärna: sjukvården, skolan och förskolan.