Moderaternas strävan är att varje barn i Härnösands kommun ska få se sin förälder/vårdnadshavare gå till jobbet. Forskningen är tydlig vad gäller förutsättningarna för barn med föräldrar i långtidsarbetslöshet – de löper en avsevärt högre risk att själva hamna utanför jobb och studier. För den arbetslöse som hittar ett jobb är jobbet förutom mer pengar i plånboken, också en plats där man får utlopp för sin kreativitet, känslan av att känna sig behövd och samhörighet med kollegor. Att fler jobbar är viktigt för att samhället ska fungera, men ännu viktigare för varje enskild individ.

I Moderaternas Härnösand känner sig alla efterfrågade och betydelsefulla. Alla arbetsföra människor har ett arbete, praktik eller utbildning att gå till på dagarna. Det är förutsättningar för att Härnösand ska kunna växa. Det ska vara förmånligare för medborgaren att arbeta än att leva på bidrag, alternativ till bidrag ska alltid prioriteras.
Lärlingsplatser på företag ska prioriteras framför konstlad sysselsättning i kommunala verksamheter. Yrkesutbildningar i nära samarbete med näringslivet som leder direkt till arbete ska vidareutvecklas och stöttas. Det måste finnas vägar in på arbetsmarknaden som inte kräver långa högskolestudier eller studievana.

Moderaterna vill att Härnösand ska vara ett öppet, inkluderande samhälle präglat av mångfald och valfrihet där vi tar vara på alla människors kunskaper och förmågor. Individernas förutsättningar ska vara i fokus. Vi vet att jobb är nyckeln till god integration och hälsa.

Integrationspolitiken i Härnösands kommun måste gå från omhändertagande till egenansvar för anställningsbarhet. Högre krav måste ställas på arbetsdugliga vuxna människor att gå från bidragsförsörjning till jobb och egenförsörjning. Vi som kommun har ett stort ansvar att hjälpa dessa människor komma i jobb, inte bara för den enskilda individens skull utan också för att kommunen då får mer pengar över att satsa på välfärden. Därför vill vi hjälpa arbetslösa till arbete genom utbildning, matchning och kontakter med näringslivet. Alla som har arbetsförmåga och söker försörjningsstöd i Härnösand ska få ingå i vår ”Jobbsatsning”, som baseras på Solnamodellen. Förenklat handlar Solnamodellen om att kommunen har goda kontakter med näringslivet och ska matcha och rusta arbetssökande för jobb.

I Härnösand ska vuxenutbildningen leda till jobb. Det behövs en mer målinriktad vuxenutbildning som till exempel att SFI kombineras med yrkesutbildning och praktik i näringslivet.

Vi ser att frivilliga krafter är en tillgång för integrationsarbetet i vår kommun och vill därför stötta fungerande projekt, men också uppmuntra och stötta nya tillsammans med den ideella sektorn.

Moderaterna vill:

– att det primära syftet med studie- och yrkesvägledning är att öka människors anställningsbarhet och möjligheter att starta företag
– att samarbetet stärks mellan arbetsförmedlingen och kommunen
– att aktivitetskrav vid försörjningsstöd ska skärpas och breddas till ökad arbetsmarknadskoppling
– att vuxenutbildning och yrkesutbildning ska leda till egenförsörjning,
– att samhällsorienteringen utvecklas för en bättre integration