En god och attraktiv boendemiljö är en förutsättning för att både människor och företag ska vilja flytta till och etablera sig i Härnösands kommun. Vår kommun har utmärkta möjligheter att erbjuda människor kvalitativa och prisvärda boendeformer och miljöer. Vi vill skapa goda förutsättningar för att ta emot nyetableringar av företag som vill satsa och utveckla sin verksamhet i Härnösand.

Vi moderater vill verka för att den ökade byggtakten håller i sig så att tillgången på bostäder på sikt möter efterfrågan i vår kommun.

För att öka rörligheten i kommunen krävs många åtgärder inom olika områden. Det ska vara lättare att få hjälp med bygglovsärenden. Allt från ny- till ombyggnationer till att kunna se på vad man kan göra på detaljplanerna i Härnösand för att få mer och effektivare byggen. Detta i sin tur leder till mer frihet, rörlighet och en hel del arbetstillfällen så som nyinflyttning.

I Härnösand har vi havet, sjöar, frisk natur och närhet till fritidsaktiviteter, året runt, i vår absoluta närhet. Få städer kan erbjuda en så unik närhet och tillgänglighet till naturen som Härnösand kan. Denna vill vi värna och marknadsföra ännu bättre. Den fantastiska Höga Kusten-miljön och landsbygden som omger vår stad har stor potential att utvecklas.

De senaste åren har trygghet och närhet till naturen blivit viktigare när storstadsbor väljer bostadsområde medan närhet till jobbet tappat i betydelse. – Här kan vi moderater i Härnösand stoltsera med vår fantastiska stad. Därför är det viktigt att vi tar vår boendemiljö på allvar! Vi har otroligt fina förutsättningar om vi bara gör rätt! Härnösand kan växa mer!

Moderaterna vill:

– att det erbjuds attraktiva boenden utifrån människors behov och möjligheter
– att det byggs och den centrala delen av staden förtätas med lägenheter anpassade för alla faser i livet och människors olika behov
– att vår kommuns unika möjlighet för ett prisvärt och livskvalitativt boende marknadsförs
– att det skapas möjligheter för attraktiva boenden på den tätortsnära landsbygden
– att det verkas för fler LIS-områden i Härnösand
– att ett mer attraktivt centrum skapas
– att kommunen effektiviserar/utnyttjar det befintliga bostadsbeståndet vi har på bästa möjliga sätt.
– att kommunen inrättar flyttlotsar som äldre människor kan vända sig till för att få hjälp med flytten.
– att kommunen jobbar för att stimulera ett ökat byggande av trygghetsbostäder