Valmanifest 2022 för Moderaterna i Härnösand

Moderata samlingspartiet, vanligen Moderaterna, är ett liberalkonservativt politiskt parti. Liberalkonservatism handlar om en helhetssyn på samhället, vilket inte innebär en kompromiss mellan två motstridiga ideologier, utan en helhetssyn på samhället där politikens roll enbart är att tillhandahålla ett ramverk medan fria medborgare formar samhällsutvecklingen. Det skiljer den från socialliberalismen som ser politiken som drivande i samhällsutvecklingen och inte drar sig för att reglera människors privatliv. För oss Moderater är individen viktigare än kollektivet och individens frihet och självbestämmande är grundstenarna i vår liberalkonservativa idé. Den individuella friheten kräver dock ett eget ansvar och får inte inskränka någon annans frihet eller möjligheter. Den liberalkonservativa ideologin har också en social dimension; ingen ska lämnas utanför, en grundläggande trygghet och jämställdhet är en självklarhet.

Politikens uppgift är att skapa de förutsättningar som är nödvändiga för att dessa mål skall kunna förverkligas. Moderaternas valmanifest för mandatperioden 2023–2026 har tagit sin utgångspunkt i detta.

Ladda ner det fullständiga valmanifestet här

Ladda ner en nedbantad version av valmanifestet här

Läs mer om:
Demokrati och organisation
Härnösands ekonomi
Skolan
Ungdom
Vård och omsorg
Trygghet
Jämställdhet
Jobb och integration
Samhällsbyggnad
Kollektivtrafik och infrastruktur
Miljö
Centrumutveckling
Näringsliv
De kommunala bolagen
Technichus
Turism
Kultur
Fritid