Turismnäringen i Härnösand har stor utvecklingspotential och kan bli en framtidssektor inom kommunen. Samarbetet inom Härnösand/Höga Kusten Destination är viktig för kommunen. För att resmålet Höga Kusten ska få en hög attraktionskraft och blir långsiktigt konkurrenskraftigt måste detta skapas genom fler attraktiva boende, en god handel och en gastronomisk restaurangnäring med rikt och varierat utbud i goda miljöer. Det måste bli bättre leverans och uppföljning av kommunens olika projekt och samarbeten inom turismnäringen.

Moderaterna vill verka för en utveckling av båtturismen i Härnösand genom förbättrad och utvecklad service. Detta för att Härnösand ska ha god status som båt- och sommarstad.

Vi ser att Smitingens Havsbad har en hög utvecklingspotential. Vi tror dock att det är någon annan än kommunen som ska utveckla turistmålet, som camping, utflyktsplats och kanske som matställe. Pite Havsbad är ett exempel på turistmål som verkligen levererar till turistnäringen, vi menar att Smitingen kan bli minst lika bra. Det är en kommunal angelägenhet att den vackra platsen används och utnyttjas, men vi anser inte att det är en kommunal angelägenhet att driva och utveckla havsbadet som turistmål. Vi kommer att verka för att området kommer att utvecklas som turistmål, camping och utflyktsplats med tillhörande faciliteter. Vi ser gärna att en privat exploatör utvecklar området.

Moderaterna vill:

– att samarbetet ytterligare utvecklas inom inom Höga Kusten Destination
– att bidra till utveckling av handeln i Härnösand
– att entreprenörer uppmuntras och stimuleras
– att medverka till en utveckling av evenemangsverksamhet i Härnösand
– att marknadsföringen av Härnösand som turistmål förbättras
– att Smitingens havsbad ska utvecklas som turistmål
– att arbetet med Härnösand som sjöfartsstad ska förbättras