Moderaterna vill att Sverige blir en aktiv medlem i Nato

Sverige kommer att ansöka om medlemskap i Nato. Vår ansökan kommer nu att behandlas av Natos trettio medlemsländer – det är därför viktigt att vi är tydliga med vad Sverige kan bidra med i Nato. Moderaterna vill sätta en hög ambitionsnivå för Sverige som blivande Natomedlem.

M, SD, KD och L är överens om kraftigt höjda pensioner

M, SD, KD och L är överens om att göra den största förstärkningen av pensionerna sedan pensionssystemet infördes. I höst höjs ersättningen till pensionärerna som har det sämst ställt med 1000 kronor i månaden. Därefter sänks skatten på pension med ytterligare 6 miljarder och vi inför en ny gas i pensionssystemet – som ger mer pengar till pensionärerna när Sveriges ekonomi är god.

En budget för säkerhet och trygghet

I dag presenterades Moderaternas vårbudget. Den innehåller ytterligare resurser till försvaret och polisen, satsningar på ny kärnkraft för en hållbar energiförsörjning, sänkta bränslepriser och reformer för att fler ska gå från bidrag till arbete.