Härnösand ska vara en attraktiv kommun där möjligheter att bo, leva och arbeta finns.

Vi vet att 4 av 5 nya jobb skapas i företag med upp till 50 anställda. Utmaningen är att få
kommunens företag att växa och att även locka till nya etableringar. En positiv utveckling kräver att företagets förutsättningar är goda och att kommunen är attraktiv för företagen och deras anställda.

Företagens villkor utgörs till stor del av parametrar som inte kommunen eller kommunpolitikerna rår över. Det finns dock en hel del som kan påverkas. Givetvis måste alltid kommunallag och konkurrensregler beaktas men mycket kan göras inom dessa ramar för att stärka företagsklimatet i Härnösand. Transparens och sund konkurrens är en förutsättning för ett bra företagsklimat till exempel genom att ha en hög prioritet i företagsärenden.

Moderaterna vill:

– att tillståndsärenden ska ha en korrekt och snabb hantering
– att det tillämpas ”en väg in” för alla företagsrelaterade tillståndsansökningar för förbättrad service
– att företagarna inkluderas inför beslut som påverkar företagare om information om planer i samhället
– att en dialog förs, vilket är en förutsättning för ett bra företagsklimat
– att alternativa driftsformer uppmuntras
– att företagens utmaningsrätt av kommunal verksamhet stärks och uppmuntras för fler privata utförare i kommunen
– att permanenta kontaktsforum etableras där företagare och tjänstemän utbyter information