Bolagen ska verka under affärsmässiga villkor och med stor försiktighet syssla med verksamheter som konkurrerar med privata företag.

I övrigt skall bolagen styras genom ägardirektiv.

Moderaterna vill:

– att bolagen ska stödja kommunens föreningsliv, skolor, etc
– att bolagen ska aktivt vara delaktiga i studiebesök från skolor och ungdomsorganisationer
– att HEMAB ska fortsätta arbetet att öka säkerheten och kvaliteten i kommunens infrastruktur, elnät, fjärrvärme, fibernät, vatten och avlopp
– att Härnösandshus och HEMAB ska bedriva sin verksamhet utifrån marknadsmässig och sund konkurrens
– att HEMAB inte bygger ut någon ytterligare vindkraft
– att bolagen aktivt ska arbeta med social hållbarhet till exempel erbjuda praktikplatser och lärlingsplatser