Idag deltog (M) vid samhällsnämndens sammanträde i Viksjö

Idag deltog (M) vid samhällsnämndens sammanträde i Viksjö, med kortare visning vid Västanå och Eksjödammen och en tur upp på Hästkullens vindkraftspark.

Det är en viktig del av uppdraget som förtroendevald att besöka kommunens anläggningar och få en djupare förståelse för verkligheten bakom alla handlingar som studeras och debatteras innan beslut tas som berör kommunens företag och invånare.