En budget för säkerhet och trygghet

I dag presenterades Moderaternas vårbudget. Den innehåller ytterligare resurser till försvaret och polisen, satsningar på ny kärnkraft för en hållbar energiförsörjning, sänkta bränslepriser och reformer för att fler ska gå från bidrag till arbete.

Sverige och världen går nu in i ett nytt ekonomiskt läge med en lägre tillväxt och en ökande inflation. Vi har ett kraftigt försämrat omvärldsläge i Europa till följd av Rysslands invasionskrig i Ukraina. Moderaterna menar att en ansvarsfull ekonomisk politik är viktigare än någonsin. Moderaternas budget innehåller förslag på kraftiga resurstillskott till försvaret, välfärden och rättsväsendet samtidigt som vi föreslår reformer för att fler ska komma i arbete.

En budget som återupprättar arbetslinjen

Socialdemokraterna lovade innan valet 2014 att Sverige skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet – idag har vi EU:s fjärde högsta arbetslöshet. Det är nu hög tid för en politik som gör det mer lönsamt att arbeta. Moderaternas budget innehåller följande förslag:

Sänkt skatt för alla som arbetar – med särskilt fokus på låga och medelstora inkomster.

Inför en tillfällig jobbpremie under nästa mandatperiod – det innebär att den som varit arbetslös längre än ett år får ett påslag på lönen om den börjar arbeta.
Fasa ut extratjänsterna och förstärk nystartsjobben. Utöka möjligheterna till praktik och utbildning.
Genomför en bidragsreform och inför ett bidragstak.
En budget som stärker den inre tryggheten
Otryggheten är Socialdemokraternas största misslyckande. Regeringen har misslyckats med att bekämpa kriminaliteteten, men regeringen satsar endast satsar två miljoner på polisen i vårbudgeten. Moderaterna föreslår därför att:

En halv miljard tillförs till polisen, utöver regeringens tillskott på två miljoner kronor.
De ökade resurserna kan användas för inköp av exempelvis vattenkanoner, fler inköp av kroppskameror till poliser och för att få ordning på passkaoset.

En budget som stärker den yttre säkerheten

Moderaterna vill se en snabbare upprustning av försvaret – jämfört med regeringens ambitioner. En snabbare upprustning är möjligt enligt Försvarsmakten och det är viktigt för att Sverige ska vara trovärdiga inför ett kommande Natomedlemskap. Moderaterna föreslår därför att:

Sveriges försvarsanslag ska uppgå till två procent av BNP redan år 2025.
250 miljarder ska tillföras i år för inköp av försvarsmateriel. Det innebär att Försvarsmakten får ett dubbelt så stort utrymme att göra inköp i år jämfört med förra året.
En miljard kronor för att säkra nya vapenleveranser till Ukraina.

Läs hela budgetförslaget här

Läs presentationen från pressträffen