VALSEDEL

En valsedel har fastställts på Nya Moderaternas ordinarie nomineringsstämma i Härnösand. Den slutgiltiga fastsedeln fastställs inte förrän den 15/3 varför styrelsen har fått i uppdrag att ytterligare fylla på listan nerifrån med nya namn. Nedan finner ni dock den preliminära valsedeln inför kommunvalet 2018.

1.Anders Gäfvert

2.Ida Skogström

3.Lennart Bolander
4.Margareta Tjärnlund
5.Kristoffer Bodin
6.Eva-Clara Viklund
7.Christian Wasell
8.Linda Borg
9.Bengt Wallgren
10.Malin Plantin Sjöblom
11. Ingemar Ljunggren
12. Gunnar Westman
13. Tina Sellgren
14. Anna Davis
15. Leif Jonsson
16. Ronny Larsson
17. Stefan Backlund
18.Richard Viklund
19. Karl Einar Björner
20. Bill Lindgren
21. Rolf Larsson
22. Önne Norberg
23.Lennart Bölin
24. Roland Stenberg
25. Albin Lövroth
26.Mikael Bäckman