(S)nökaoset i Härnösand

Det har knappast undgått någon som lever eller verkar i Härnösand att det varit kaos på stadens gator de senaste veckorna. Man kan skylla på vilka tekniker som används för snöröjningen, men det finns ett huvudsakligt problem och det är att för lite resurser resulterar i för lite resurser för att ta bort den snö som har fallit. Att infrastrukturen i staden skall fungera oavsett väderlek tycker vi är ett kommunalt ansvar som inte får tummas på.

Det handlar inte om vem som utför snöröjningen, vem som vinner upphandlingen eller hur snöröjningen utförs. När för få resurser läggs på gatuunderhåll och snöröjning från beställarens sida (Härnösand Kommun) så ges entreprenören inte särskilt goda förutsättningar för att utförandet ska bli bättre än såhär. Därför måste vi börja fundera på vad som verkligen är viktigt att lägga skattepengar på; är det exempelvis att driva ridskola och bjuda på gratis blöjor i förskolorna, eller är det en välfungerande infrastruktur? Moderaterna i Härnösand är tydliga -vi vill spara där det går att spara, och satsa klokare på den kommunala kärnverksamheten.

Vi vill ställa högre krav på kvaliteten. Fler blir färdas på våra vägar nu än på 80-talet, då är det rimligt att gatuunderhåll och nyproduktionen får kosta mer än då. Anders Gäfvert, oppositionsråd (M) har i en motion till fullmäktige uttryckt att större krav måste ställas vad gäller gatuentreprenaden i Härnösands kommun vid upphandling. Det är rätt väg att gå tycker vi.

Bild: TT