Moderaterna vill att Sverige blir en aktiv medlem i Nato

Sverige kommer att ansöka om medlemskap i Nato. Vår ansökan kommer nu att behandlas av Natos trettio medlemsländer – det är därför viktigt att vi är tydliga med vad Sverige kan bidra med i Nato. Moderaterna vill sätta en hög ambitionsnivå för Sverige som blivande Natomedlem.

Nu står det helt klart att både Sverige och Finland kommer att ansöka om medlemskap i Nato. Det är en stor dag, ett historiskt steg och väldigt goda nyheter. Det är viktigt att vi nu gör det allra bästa vi kan av det nya läget. Från svensk sida behöver vi vara tydliga med vad Sverige kan bidra med i Nato. Moderaterna vill därför att Sverige redan nu sätter en hög ambitionsnivå för vårt medlemskap i Nato.

Moderaterna vill stärka säkerheten i vårt närområde

Om Sverige och Finland går med i Nato finns goda möjligheter att utveckla ett bredare och djupare nordeuropeiskt samarbete inom Nato, där både de nordiska och de baltiska länderna ingår. Sverige bör därför bidra konkret till skyddet av våra vänner i de baltiska länderna, exempelvis genom att överväga att skicka bidrag till Natos stridsgrupper eller att delta med vårt stridsflyg i Natos incidentberedskap.

Moderaterna vill att vi ska använda Sveriges tekniska kompetens fullt ut

Sverige har en unik och avancerad försvarsindustri som gör oss attraktiv som partner. Vi kan bidra mer än de allra flesta exempelvis när det gäller stridsflyg och ubåtar, men även inom telekom och artificiell intelligens.

Moderaterna vill säkra hög kapacitet inom Försvarsmakten och på Försvars- och Utrikesdepartementen

Omedelbart efter Sveriges ansökan om ett Natomedlemskap kommer Sverige få tillträde till stora delar av de formella strukturerna i Nato. Det är därför viktigt att Försvarsmakten och Försvars- och Utrikesdepartementen är väl förberedda för uppgiften. Sverige måste visa att vi helhjärtat är på väg in i Nato.

Moderaterna vill att den svenska försvarsbudgeten ska nå Natostandard till 2025

Sverige måste ta fram en tydlig och trovärdig plan för att nå upp till Natostandarden på försvarsanslag om två procent av BNP. Det är viktigt både för att höja vår egen förmåga och för att den ratifikationsprocess som följer efter en ansökan snabbt ska leda till ett medlemsbeslut. Sverige borde bestämma sig för att uppfylla 2-procentsmålet till 2025. Även satsningarna på det civila försvaret måste bli mer ambitiösa.