Alliansen: Vi är det största regeringsbildande alternativet

Vi har bjudit in Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven till samtal. Vi vill bygga en Alliansregering på samarbete över blockgränsen. Sverige behöver en stabil ekonomisk politik och stora, långsiktiga politiska reformer som kräver ett brett parlamentariskt stöd för att kunna genomföras, skriver Ulf Kristersson (M), Annie Lööf (C), Ebba Busch Thor (KD) och Jan Björklund (L) på DN-debatt.

Alliansen är nu det största regeringsbildande alternativet i svensk politik. Alliansen har ökat sitt stöd, tydligt sökt gemensamt mandat för att bilda regering och har fått dryga 40 procent av rösterna. Socialdemokraterna har fått 28 procent – det sämsta valresultatet sedan 1911. De nuvarande två regeringspartierna har tillsammans fått mindre än en tredjedel av rösterna. Valresultatet är en tydlig signal om att Alliansen har en viktig uppgift att nu försöka forma nästa regering.

Samtidigt har Sverige fått ett extremt jämnt valresultat, där de två traditionella blocken är nästan jämnstora. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har fått ett mandat fler än Alliansen. Dock är en regeringsbildning med Alliansen lika viktig, men naturligtvis mer komplicerad. Vi är förberedda även för en sådan situation. Alliansen är fortfarande största gemensamma regeringsalternativ.

Alliansen har därför enats om att göra följande förberedelser för en regeringsbildning som kan få bred sakpolitisk förankring i viktiga frågor.

1. Alliansen bekräftar formellt det vi gemensamt uttryckte redan på valnatten: I ett brev till talmannen begär vi att förtroendet för sittande regering prövas omedelbart efter talmansvalet den 24 september när riksdagen samlas, om inte statsministern då redan har meddelat sin avgång för att underlätta samtal om nästa regering.

2. Det är därefter talmannens uppgift att undersöka hur Sverige kan styras i framtiden. Vår utgångspunkt i de diskussionerna kommer vara att Alliansen bildar regering som söker politiska lösningar över blockgränsen.

3. Alliansen kommer att nominera en egen kandidat till uppdraget som riksdagens talman. Vi kommer naturligtvis nominera en talmanskandidat med förankring och som väcker bred respekt i riksdagen.

4. Vi bekräftar också att en kommande alliansregering inte kommer att förhandla med Sverigedemokraterna, för att få igenom sin politik. SD och deras väljare ska behandlas med respekt, men vi kommer inte bygga regeringsmakten på SD. Alliansen kommer inte låta varken Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet få inflytande över en ny regerings politiska inriktning. Däremot kommer de naturligtvis precis som i dag delta i riksdagsarbetet enligt de spelregler som gäller där, till exempel parlamentariska utredningar och beredningar. Alliansen kommer inte heller ingå några nya ”decemberöverenskommelser”.

5. Vi har bjudit in Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven till samtal. Vi vill bygga en Alliansregering på samarbete över blockgränsen. Sverige behöver en stabil ekonomisk politik och stora, långsiktiga politiska reformer som kräver ett brett parlamentariskt stöd för att kunna genomföras.

Vi har goda erfarenheter av sådana överenskommelser sedan tidigare, under såväl Alliansens som Socialdemokraternas ledarskap. Vi tror att de är betydelsefulla för att skapa stabilitet och långsiktighet i en orolig internationell miljö. Många reformer tar tid att genomföra och måste kunna ledas av flera regeringar efter varandra. Erfarenheten från 90-talskrisen är ännu levande i svensk politik.

Alliansens gemensamma reformagenda utgör den politiska basen för våra prioriteringar, men vi kommer naturligtvis också vara öppna för andra kompromisser som bidrar till att lösa stora svenska problem. Några exempel på sådana reformområden kan vara migration, bostadspolitik, förbättrade pensioner och svensk försvars- och säkerhetspolitik.

Sverige har fått en komplicerad parlamentarisk situation som kräver både tydlig politisk färdriktning, och ödmjuk förmåga att pragmatiskt kompromissa med andra. Den parlamentariska processen ska ledas av talmannen, den politiska processen i partiernas egna samtal. Vi fyra ser fram emot att konstruktivt delta i båda dessa viktiga uppgifter.

Ulf Kristersson (M), partiledare

Annie Lööf (C), partiledare

Ebba Busch Thor (KD), partiledare

Jan Björklund (L), partiledare